terapia celowana w raku piersiKIEDY naukowcy zaczęli zdawać sobie sprawę z mutacji genetycznych w komórkach, Które powodują raka, SA jednym zaangażowane wag Rozwój Nowych leków ukierunkowanych na te zmiany. Te leki działają inaczej ukierunkowane od standardowej chemioterapii. Charakteryzują SIĘ jeden różnymi i często mniej poważnych skutków ubocznych.

Jednostka Ilość Koszt Terapii celowanej raka piersi w Izraelu od 1000 $.

Służba medyczna «Tlv.Hospital» Nasza organizacja Oferuję Organizacje Terapii celowanej w Izraelu - rozsądnych kosztach Leczenia z najlepszych Lekarzy, doskonałej Organizacji Jak najszybciej, Wsparcia wewnętrznego i Usług dodatkowych.

Rozważmy PODSTAWOWE Leki stosowane w Terapii ukierunkowanej izraela w leczeniu raka piersi ,

Ukierunkowane raka piersi leki Terapeutyczne, mające na celu Białka HER-2 / neu

Okolo 1 do 5 u pacjentów z rakiem piersi na powierzchni komórek nowotworowych Zbyt Dużo Białka - HER-2 / neu (LUB po prostu HER-2), Które przyczyniają SIĘ do ICH Wzrostu. Ten rodzaj nowotworu Zwykłe Szybko rośnie i rozprzestrzenia SIĘ bardziej agresywnie, jeśli Leczenie Nie JEST przeprowadzane. Wiele Przewodniczący leków zostały opracowane skierowane przeciwko HER2 / neu.

Zaden z Tych leków NIE żartem Bezpieczne w Czasie ciąży, ponieważ Moga jeden spowodować uszkodzenie LUB nawet prowadzić zrobić Śmierci płodu. Wykonując celowanej Terapii raka Piersi u Kobiet, Które Nie osiągnęły okres menopauzy, należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Terapia celowana na raka piersi: trastuzumab (Herceptin)

Trastuzumab (Herceptin) - Jeden z leków znanych Jako monoklonalnych przeciwciał technogenic konkretnej version Białka układu odpornościowego. Przywiązuje SIĘ zrobić Białka HER2 i Moga pomoc spowolnić wzrost komórek nowotworowych oo Zbyt Dużo substancji. Ponadto Herceptin takze stymuluje Układ odpornościowy, ABY skuteczniej radzić sobie z Choroba nowotworowa.

Przyjmowanie Leku podawanego dożylnie, zazwyczaj Raz na Tydzień LUB więcej dawek - Raz CO 3 tygodnie.

Trastuzumab JEST często stosowany Jako Leczenie uzupełniające (po zabiegu), HER-2-dodatnim rakiem piersi, ABY zmniejszyć ryzyko wystąpienia Choroby skrutacyjnej. Po Pierwsze przeprowadza SIĘ Wspólne Leczeniechemioterapią, Ą następnie osobno w Sumie na rok. Lek Moze Być podawany PRZED Operacja w Terapii neoadjuwantowej.

Ponadto, trastuzumab stosowany w leczeniu JEST nawrotu Choroby, JAK rowniez w przypadku Wzrostu Guza podczas Leczenia. Połączenie chemioterapii i Herceptin działa Lepiej niz sama chemioterapię. Jeśli rak postępuje, często kontynuować Leczenie trastuzumabem i chemioterapia różnić.terapia celowana w raku piersi

W porównaniu z chemioterapia Herceptin skutki uboczne przejawia SIĘ W stosunkowo łagodne. Te działania niepożądane SA rzadkie i Moga obejmować gorączkę i Dreszcze, ból Głowy, osłabienie, kaszel, nudności, wymioty i biegunkę. SA jednym Zwykłe łagodne.

Bardziej poważny skutek uboczny JEST uważany uszkodzić serce, co prowadzi zrobić tak zwanego zastoinowej niewydolności serca. Dla większości (ale nie nie Randki) Kobiety i objaw szyderstwa Tymczasowy i ustępuje PO odstawieniu Leku. Ryzyko Tych ubocznych efektów wzrasta trastuzumabu w połączeniu z pewnymi środkami chemoterapeutycznymi, takimi Jak doksorubicyna (adriamycyna), epirubicynę (Ellence I). Z Tego powodu, serce JEST regularnie sprawdzana w Trakcie Leczenia. Główne objawy zastoinowej niewydolności serca SA duszność, obrzęk nóg, zmęczenie i ciężka. Jeśli którykolwiek z Tych objawów pacjent Musi poinformować Lekarza.

Ukierunkowane Breast Cancer Therapy: Ado-trastuzumab emtansine (TDM-1, Kadcyla ™)

Ado trastuzumabowi emtansine JEST Jedna z kategorii Dodaj preparatów koniugatów przeciwciało-lek, złożony z przeciwciała monoklonalnego SAMYM znaleźć w herceptyna i chemioterapii, znany Jako DM-1. W Tego typu przeciwciało-lek działa Jako URZĄDZENIE docelowe, dostarczając środek chemioterapeutyczny bezpośrednio do komórek nowotworowych.

Kadcyla stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi, w Postaci zastrzyków CO 3 tygodnie. Częste działania niepożądane obejmują zmęczenie, nudności, bole mięśni i Kości, Niska liczba Płytek Krwi, bolus Głowy i zaparcia. Nie Moze Być bardziej poważne Zdarzenia niepożądane, TAKIE Jak Ciężkie reakcje alergiczne, uszkodzenie wątroby, serca Í Problemy płuc.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi Pertuzumab (Perjeta ®)

Jak trastuzumab, przeciwciało monoklonalne pertuzumab JEST, Które wiąże SIĘ z białkiem receptora HER2. Ten lek moze podawać wraz z docetakselem (Taxotere) oraz trastuzumabu w leczeniu zaawansowanego raka piersi, a my wczesnych stadiach Choroby Jak neoadiuwantową (przed Operacja).

Pertuzumab podane dożylnie CO 3 tygodnie. Częste działania niepożądane obejmują biegunkę, wypadanie włosów, nudności, zmęczenie, wysypka i Niski POZIOM białych krwinek (czasami z gorączka).

Pertuzumab Chorób serca Nie Maja Zastosowania, ponieważ moze by osłabić organizm. Lekarze w Izraelu badają kondycję serca, zanim przypisać Tego Leku Raz na kilka miesiecy podczas Terapii Pertuzumabu jeden monitorować i sprawdzać wczego mięśnia sercowego.

Terapia celowana na raka piersi: Lapatynib (Tykerb)

Terapia celowana w raku piersiLapatynib JEST inny lek, Który dociera zrobić Białka HER2. Wskazaniem JEST diagnoza - zaawansowany HER2-dodatnim rakiem piersi, ktorých Leczenie okazało SIĘ nieskuteczne chemioterapii i trastuzumab. TYKERB® Być łączone oo Xeloda i letrozol (Femara). W formie tabletek.

Jedno z Badań wykazało większą skuteczność lapatynib wraz z trastuzumabem w przerzutowego raka piersi w porównaniu zrobić jednej otrzymującej lapatynib.

Najczęstsze skutki uboczne Tego Leku obejmują biegunkę, nudności, wymioty, wysypka oraz Zespół reka-stopa. Biegunka JEST częstym działaniem niepożądanym Leczenia i Moga Być Bardzo poważne, dlatego Ważne JEST, ABY poinformować Lekarza O Wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem jelit.

W rzadkich przypadkach lapatynib moze powodować Problemy z wątroba LUB obniżeniu wydolności serca (CO moze prowadzić do duszności), ale objawy Zwykłe ISC PO zakończeniu Leczenia.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi ewerolimus (Afinitor ®)

Ewerolimus JEST rodzajem Terapii celowanej, Która blokuje Białka mTOR. TE syntezę Białek w rybosomie współrzędne Wieluniu Białek, W Tym związane z namnażaniem SIĘ I Wzrostu komórek. Nadmierna Aktywacja funkcji mTOR powoduje niekontrolowane podziały komórkowe - czyli Ich przekształcenie złośliwe. Blokując Białko, możliwe JEST, ABY zapobiec wzrostowi komórek nowotworowych. Ewerolimus JEST rowniez w powyżej tygodnia powstrzymać Rozwój Nowych Naczyń krwionośnych w guzie, co ograniczyłoby JEJ wzrost. W leczeniu raka piersi ewerolimusem zwiększa skuteczność Terapii hormonalnej.

Ewerolimus - do Pigulka, Które należy przyjmować Raz dziennie.

Lek został zatwierdzony dziesięć zrobić Leczenia zaawansowanego hormonu-dodatnie, HER2-ujemny rak piersi u Kobiet po, menopauzie. Żartach na przewidziany zrobić eksemestan (Aromasin), podczas Wzrostu nowotworu, w Czasie gdy zabieg przeprowadzono Anastrozol LUB letrozol.Terapia celowana w raku piersi

Częste działania niepożądane Tego Leku należą owrzodzenia jamy ustnej, biegunka, nudności, zmęczenie, osłabienie, NISKIE morfologii Krwi, duszność i kaszel. Ewerolimus Moze takze zwiększyć POZIOM lipidów my Krwi (cholesterol i triglicerydy) i cukru. Wiec gdy lek JEST przyjmowany, lekarze zrobić Badania Krwi w celu Monitorowania STANU organizmu. Ewerolimus moze rowniez zwiększać ryzyko poważnych infekcji.

Badanie Afinitor zrobić stosowania my wczesnym stadium raka piersi Z innymi lekami í Terapii hormonalnej wagowo połączeniu Z różnymi metodami Leczenia.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi: bewacyzumab (Avastin ®)

Guz Musi tworzyć i rozwijać nowe Naczynia krwionośne rosnąć. Leki, ktorých celem Tych Statków Być skuteczne wobec Różnych rodzajów raka i Badano w leczeniu raka piersi.

Bewacyzumabu monoklonalnym przeciwciałem JEST, Które podaje SIĘ pacjentom oo Diagnoza przerzutowego raka piersi. Przeciwciało To Jest skierowane przeciwko czynnikowi Wzrostu Naczyń śródbłonka (VEGF) Białka, Które ułatwia Tworzenie Guzów Nowych Naczyń krwionośnych.

Bewacizumab JEST podawany dożylnie, dosyć często - w skojarzeniu oo chemioterapia.

Rzadkie, ale potencjalnie poważne efekty uboczne obejmują wrzody krwawiące, utworzone w okrężnicy wymaga Operacji, powolne gojenie ran SIĘ.

Przez bardziej Powszechne działania niepożądane Wysokie ciśnienie Krwi, zmęczenie, zakrzepów, zmniejszenie liczby mnogiej krwinek białych my Krwi, bolus Głowy, owrzodzenia jamy ustnej, Utrata apetytu i biegunki. Wysokie ciśnienie Krwi JEST Bardzo Powszechne, dlatego Ważne JEST, ABY lekarz Monitorowania Tego objawu w Trakcie Leczenia.

Bewacizumab został po Raz Pierwszy zatwierdzony przez FDA w Stanach Zjednoczonych Jako Część kompleksowego Leczenia przerzutowego raka piersi w 2008 Roku. Stwierdzenie, aby zostało na podstawie Badania, w ktorým odbiera bewacizumab chemioterapia paklitaksel (Taxol®), wzrost Guza zatrzymał Się na dłuższy Czas niz stosowanie Jednego Leku paklitakselu.

Terapia celowana w raku piersiNowe wyniki Badań przedstawione w lipcu 2010 Roku, FDA, NIE wykazały korzyści oo Leczenia bewacyzumabem. Choc lek wydawało SIĘ spowolnić Rozwój raka w krótkim Czasie, Niektórych oo Tych Kobiet, aby nie nie zwiększyć Ich żywotność. Dlatego Też, biorąc pod uwagę znacznie bardziej poważne skutki uboczne bewacyzumabu, FDA stwierdziła, že ryzyko przewyższa korzyści z Tego Leku w leczeniu przerzutowego raka piersi. 18 listopada 2011 FDA wycofał lek z zeznań diagnostyce raka piersi. Aby NIE Znaczy, Ze Nie bedzie Dostępna lek, ponieważ JEST Jeszcze zatwierdzony zrobić Leczenia niektórych innych rodzajów raka. Oznacza do, ZE firma, Która produkuje bewacizumab, NIE MOZE sprzedać iść Jako lek zrobić Leczenia Tego typu raka, i nie nie moge polecić iść zrobić Lekarzy i pacjentów Jako Leku stosowanego w leczeniu Tej Choroby. Jednocześnie Kobiety, Które BIORA bewacizumab moze Nadal odbierać, ale powinni omawiać Tego Leczenia z lekarzem.

Tlv.Hospital Centrum Koordynacji bedzie pomagać w organizacji Diagnostyki i Leczenia Raka piersi w Izraelu, w Tym Terapii celowanych. Współczesne Możliwości medycyny izraelskiego gwarantuje NAJLEPSZE wyniki w leczeniu onkologicznym.

Spersonalizowane podejście zrobić Terapii celowanej pozwala precyzyjnie wybrać produkty opierają na badaniach genetycznych SIĘ, Które wykrywają obecność danej mutacji komórek nowotworowych.

Z. Wideo on-line Konsultacje czołowych izraelskich Ekspertów: o korzyściach płynących Z. konsultacji Wideo w Internecie.