terapia celowana w raku piersiKIEDY naukowcy zaczęli zdawać sobie sprawę z mutacji genetycznych w komórkach, Które powodują raka, SA jednym zaangażowane w Rozwój Nowych leków ukierunkowanych na te zmiany. Te leki działają inaczej ukierunkowane od standardowej chemioterapii. jeden Charakteryzują sie różnymi i często mniej poważnych skutków ubocznych.

Jednostka Ilość Koszt Terapii celowanej raka piersi w Izraelu OD 1000 $.

Nasza organizacja, OBSŁUGA medyczna «Tlv.Hospital», oferty organizacja Terapii celowanej w Izraelu - rozsądne koszty Leczenia z najlepszych Lekarzy, doskonała organizacja, JAK najszybciej, Wsparcia Krajowego, oraz Usługi Dodatkowe.

Rozważmy PODSTAWOWE Leki stosowane w Terapii celowanej izraela w leczeniu raka piersi ,

Rak sutka Leczenie lekiem ukierunkowanym na celu Białka HER2 / neu

Okolo 1 do 5 u pacjentów z rakiem piersi na powierzchni komórek nowotworowych Zbyt Dużo Białka - HER-2 / neu (LUB po prostu HER2), CO SIĘ przyczynia do ICH Wzrostu. Ten rodzaj nowotworu Zwykłe rośnie Szybko i rozprzestrzenianie SIĘ bardziej agresywnie, jeśli Leczenie Nie JEST przeprowadzane. Aby opracowała szereg leków skierowanych przeciwko HER2 / neu.

Zaden z Tych leków Nie JEST Bezpieczne w Czasie ciąży, ponieważ Moga jeden spowodować uszkodzenie LUB nawet prowadzić zrobić Śmierci płodu. Wykonując ukierunkowanej Terapii raka Piersi u Kobiet, Które Nie osiągnęły okres menopauzy, należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Terapia celowana na raka piersi: trastuzumab (Herceptin)

Trastuzumab (Herceptin) - Jeden z leków znanych Jako monoklonalnych przeciwciał technogenic Białka specyficzne dla version układu odpornościowego. Przywiązuje SIE zrobić Białka HER2 i Moga pomoc spowolnić wzrost komórek nowotworowych oo Zbyt Dużo substancji. Ponadto Herceptin takze stymuluje Układ odpornościowy, ABY skuteczniej radzić sobie z Choroba nowotworowa.

Przyjmowanie Leku podawanego dożylnie, zazwyczaj Raz na Tydzień LUB więcej dawek - co trzy tygodnie.

Trastuzumab JEST często stosowany Jako Leczenie uzupełniające (po zabiegu), HER-2-dodatnim rakiem piersi, ABY zmniejszyć ryzyko wystąpienia Choroby skrutacyjnej. Po Pierwsze przeprowadza SIĘ Wspólne Leczeniechemioterapią, Ą następnie osobno w Sumie na rok. Lek Moze Być podawany PRZED Operacja w Terapii neoadjuwantowej.

Ponadto, trastuzumab stosowany w leczeniu JEST nawrotu Choroby, JAK rowniez w przypadku Wzrostu Guza podczas Leczenia. Połączenie chemioterapii i Herceptin działa Lepiej niz sama chemioterapię. Jeżeli postępem raka, często kontynuować Leczenie trastuzumabem i chemioterapia różnić.terapia celowana w raku piersi

W porównaniu z chemioterapia Herceptin skutki uboczne przejawia SIĘ W stosunkowo łagodne. Te działania niepożądane SA rzadkie i Moga obejmować gorączkę i Dreszcze, ból Głowy, osłabienie, kaszel, nudności, wymioty i biegunkę. Sa jeden Zwykłe łagodne.

Bardziej poważny skutek uboczny JEST uważany uszkodzić serce, prowadzi CO zrobić tak zwanego zastoinowej niewydolności serca. Dla większości (ale nie nie Randki) Kobiety i objaw JEST Tymczasowy ı ustępuje po, odstawieniu Leku. Ryzyko Tych ubocznych efektów wzrasta trastuzumabu w połączeniu oo pewnymi środkami chemoterapeutycznymi, takimi JAK doksorubicyna (adriamycyna), epirubicynę (Ellence I). Z Tego powodu, serce JEST regularnie sprawdzana w Trakcie Leczenia. Główne objawy zastoinowej niewydolności serca SA duszność, obrzęk nóg i ciężkiego zmęczenia. Jeśli którykolwiek z Tych objawów pacjent Musi poinformować Lekarza.

Ukierunkowane Breast Cancer Therapy: Ado-trastuzumab emtansine (TDM-1, Kadcyla ™)

Ado trastuzumabowi emtansine JEST koniugaty lek-przeciwciało kategorii Dodaj leków, składające SIĘ oo Tego samego przeciwciała monoklonalnego znaleźć w herceptyna i chemioterapii, znany Jako DM-1. W Tego typu przeciwciało-lek działa Jako URZĄDZENIE do kierowania dostarczania Śródka chemioterapeutycznego bezpośrednio do komórek nowotworowych.

Kadcyla stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi, w Postaci zastrzyków co 3 tygodnie. Częste działania niepożądane obejmują zmęczenie, nudności, bole mięśni i Kości, mała liczba Płytek Krwi, bolus Głowy i zaparcia. Nie Moze Być bardziej poważne Zdarzenia niepożądane, TAKIE Jak Ciężkie reakcje alergiczne, uszkodzenie wątroby i serca, Problemy płuc.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi Pertuzumab (Perjeta ®)

Jak trastuzumab, pertuzumab JEST monoklonalnym przeciwciałem, Które przyłącza SIĘ zrobić Białka HER2. Ten lek moze podawać wraz z docetakselem (Taxotere) oraz trastuzumabu w leczeniu zaawansowanego raka piersi, A to wczesnych stadiach Choroby Jak neoadiuwantową (przed Operacja).

Pertuzumab podane dożylnie co 3 tygodnie. Częste działania niepożądane obejmują biegunkę, wypadanie włosów, nudności, zmęczenie, wysypka i Niski POZIOM białych krwinek (czasami z gorączka).

Pertuzumab Chorób serca Nie Maja Zastosowania, ponieważ moze by osłabić organizm. Lekarze w Izraelu badają kondycję serca, zanim przypisać Tego Leku Raz na kilka miesiecy podczas Terapii, pertuzumab jednej monitorować í sprawdzać stan mięśnia sercowego.

Terapia celowana na raka piersi: Lapatynib (Tykerb)

Terapia celowana w raku piersiLapatynib JEST inny lek, Który dociera Do Białki HER2. Wskazaniem JEST diagnoza - zaawansowany HER2-dodatnim rakiem piersi, ktorých Leczenie okazało SIĘ nieskuteczne chemioterapii i trastuzumab. TYKERB® byc łączone z Xeloda i letrozol (Femara). W formie tabletek.

Jedno z Badań wykazało większą skuteczność lapatynib wraz z trastuzumabem w przerzutowego raka piersi w porównaniu Do jednej odbierającej lapatynib.

Najwięcej częste działania niepożądane obejmują biegunkę Tego Leku, nudności, wymioty, wysypka oraz Zespół reka-stopa. Biegunka JEST częstym działaniem niepożądanym Leczenia i Moga Być Bardzo poważne, dlatego Ważne JEST, ABY poinformować Lekarza O Wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem jelit.

W rzadkich przypadkach lapatynib moze powodować Problemy z wątroba LUB obniżeniu wydolności serca (CO moze prowadzić Do duszności), ale objawy Zwykłe ISC po zakończeniu Leczenia.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi ewerolimus (Afinitor ®)

Ewerolimus JEST rodzajem Terapii celowanej, Które blokuje Białko mTOR. TE syntezę Białek w rybosomie współrzędnych Wieluniu Białek, W Tym związane z namnażaniem SIĘ I Wzrostu komórek. Nadmierna Aktywacja funkcji mTOR wyzwala niekontrolowanego podziału komórek - czyli Ich przekształcenie złośliwe. Blokując Białko, możliwe JEST, ABY zapobiec wzrostowi komórek nowotworowych. Ewerolimus JEST rowniez w powyżej tygodnia powstrzymać Rozwój Nowych Naczyń krwionośnych w guzie, co ograniczyłoby JEJ wzrost. W leczeniu raka piersi zwiększa skuteczność Terapii hormonalnej ewerolimus.

Ewerolimus - do Pigulka, Które należy przyjmować Raz dziennie.

Lek został zatwierdzony dziesięć zrobić Leczenia zaawansowanego hormonu-dodatnie, HER2-ujemnego raka piersi u Kobiet po menopauzie. Żartach na przewidziany zrobić eksemestan (Aromasin), podczas Wzrostu nowotworu, w Czasie gdy zabieg przeprowadzono Anastrozol LUB letrozol.Terapia celowana w raku piersi

Częste działania niepożądane Tego Leku należą owrzodzenia jamy ustnej, biegunka, nudności, zmęczenie, osłabienie, NISKIE morfologii Krwi, duszność i kaszel. Ewerolimus Moze takze zwiększyć POZIOM lipidów my Krwi (cholesterol i triglicerydy) i cukru. Dlatego Też podczas przyjmowania Leku, lekarze zrobić Badania Krwi w celu Monitorowania STANU organizmu. Ewerolimus moze rowniez zwiększać ryzyko poważnych infekcji.

Afinitor Badania zrobić stosowania my wczesnym stadium raka piersi z innymi lekami i Terapii hormonalnej w połączeniu z różnymi metodami Leczenia.

Ukierunkowane Leczenie raka piersi: bewacyzumab (Avastin ®)

Guz Musi tworzyć i rozwijać nowe Naczynia krwionośne rosnąć. Leki, ktorých celem Tych Statków Być skuteczne wobec Różnych rodzajów raka i Badano w leczeniu raka piersi.

Bewacyzumabu monoklonalnym przeciwciałem JEST, Które podaje SIĘ pacjentom oo Diagnoza przerzutowego raka piersi. Przeciwciało To Jest skierowane przeciwko czynnikowi Wzrostu Naczyń śródbłonka (VEGF), Białka, Które ułatwia Tworzenie Guzów Nowych Naczyń krwionośnych.

Bewacizumab żartem podawany dożylnie, dosyć często - w skojarzeniu oo chemioterapia.

Rzadkie, ale potencjalnie poważne efekty uboczne obejmują wrzody krwawiące, utworzone w okrężnicy Operacji wymaga, powolne gojenie ran SIĘ.

Przez bardziej Powszechne działania niepożądane Wysokie ciśnienie Krwi, zmęczenie, zakrzepów, zmniejszenie liczby mnogiej krwinek białych my Krwi, bolus Głowy, owrzodzenia jamy ustnej, Utrata apetytu i biegunki. Wysokie ciśnienie Krwi JEST Bardzo Powszechne, dlatego Ważne JEST, ABY lekarz Monitorowania Tego objawu w Trakcie Leczenia.

Bewacizumab został po Raz Pierwszy zatwierdzony przez FDA w Stanach Zjednoczonych Jako Część kompleksowego Leczenia przerzutowego raka piersi w 2008 Roku. Stwierdzenie, aby zostało na podstawie Badania, w ktorým odbiera bewacizumab chemioterapia paklitaksel (Taxol®), wzrost Guza zatrzymał SIĘ na dłuższy Czas niz stosowanie Jednego Leku paklitakselu.

Terapia celowana w raku piersiNowe wyniki Badań przedstawione w lipcu 2010 Roku, FDA, Nie wykazała przewagi Leczenia bewacyzumabu. Choc wydawało SIĘ, lek na raka powolnego Wzrostu w krótkim Czasie, Niektórych z Tych Kobiet, aby nie nie zwiększyć Ich żywotność. Dlatego Też, biorąc pod uwagę znacznie bardziej poważne skutki uboczne bewacyzumabu, FDA stwierdziła, že ryzyko przewyższa korzyści z Tego Leku w leczeniu przerzutowego raka piersi. 18 listopada 2011 FDA wycofał lek z zeznań diagnostyce raka piersi. Aby NIE Znaczy, Ze Nie bedzie Dostępna lek, ponieważ JEST Jeszcze zatwierdzony zrobić Leczenia niektórych innych rodzajów raka. Oznacza do, ZE firma, Która produkuje bewacizumab, Nie Moga sprzedawać iść Jako lek zrobić Leczenia Tego typu raka, i nie nie moge polecić przejdź zrobić Lekarzy i pacjentów Jako Leku stosowanego w leczeniu Tej Choroby. Jednocześnie Kobiety, Które BIORA bewacizumab moze Nadal odbierać, ale powinni omawiać Tego Leczenia z lekarzem.

Tlv.Hospital Centrum Koordynacji Organizacji Pomoże w diagnozie raka piersi i Leczenia w Izraelu, w Tym Terapii celowanych. Współczesne Możliwości GWARANCJI medycyny izraelskiego NAJLEPSZE rezultaty w leczeniu onkologicznym.

Spersonalizowane podejście zrobić Terapii celowanej pozwala precyzyjnie wybrać produkty opierają na badaniach genetycznych SIĘ, Które wykrywają obecność danej mutacji komórek nowotworowych.

Z. Wideo on-line Konsultacje wiodących izraelskich Ekspertów: o korzyściach płynących The Z konsultacji Wideo w Internecie.